Inlevende feedback op een warme persoonlijke manier met veel humor en invoelingsvermogen schept vertrouwen bij de deelnemers.

Aanpak en aanbod

Aanpak

Observeren in de vorm van luisteren, afstemmen, invoelen, inleven, is een noodzakelijke voorwaarde voor het goed kunnen analyseren en tot de kern doordringen van communicatiestoornissen. Dat kan alleen als er een veilige, empathische omgeving wordt gecreëerd, waarin de deelnemers zich vrij voelen te experimenteren en bereid zijn om alternatieve benaderingen uit te proberen. Inlevende feedback op een warme persoonlijke manier met veel humor en invoelingsvermogen is daarbij de belangrijkste tool.

De diverse trainings- en coachingstrajecten van Konvida kunnen plaatsvinden op alle niveaus binnen de organisatie: er is contact met de directie, zorgmanager en teamleider. De teamleider, verzorgenden, huishoudelijke ondersteuning, vrijwilligers, maar ook het behandelteam van een afdeling en familielden kunnen worden getraind en gecoacht.

Dit kan variëren van persoonlijke begeleiding tot  het begeleiden van groepen. Voor iedere opdrachtgever wordt, na een uitgebreid intakegesprek, een traject op maat gemaakt.

Aanbod

Voorbeelden van trainings- en coachings ­trajecten zijn:

Observaties en teambijeenkomsten
Tijdens observaties en teambijeenkomsten wordt gekeken naar de organisatie, het team en de zorgverlening. Men wordt zich bewust van de wijze waarop men omgaat met collega’s en cliënten. Ingesleten patronen worden herkend en geanalyseerd voor eventuele verbetering. De centrale vraag hierbij is: "Ben ik mij bewust van mijn omgeving en de invloed van mijn handelen op de cliënten en hun reactie daarop?".

Opleiden van ‘collegiale begeleiders’
Het doel is een duurzame implementatie van het gedachtegoed van dr. A. van der Plaats.
In dit traject worden enkele verzorgers opgeleid zodat zij het team kunnen ondersteunen bij de implementatie van dit gedachtegoed. Expertise is zo intern aanwezig.

Persoonlijke begeleiding
Andere middelen die ingezet kunnen worden voor o.a. teamleider en verzorgenden is persoonlijke begeleiding middels gesprekken en/of telefonische consulten. Zaken die zich voordoen kunnen direct worden teruggekoppeld en geanalyseerd. Een luisterend oor met suggesties levert vaak nieuwe invalshoeken.