Door te bewerkstelligen dat de verzorgenden zich beter kunnen inleven ontstaat er daadwerkelijk contact.

Visie

Het is voor de verzorgende belangrijk te weten hoe afhankelijke mensen zoals dementerenden op een zo prettig mogelijke manier kunnen leven. Daarvoor is het wenselijk dat tijdens het uitvoeren van de zorgtaak, de verzorgende zich meer bewust is van de behoeften van de cliënt. Uiteindelijk gaat het erom dat een voor beiden zo aangenaam mogelijke vertrouwensrelatie ontstaat tussen cliënt en verzorgende.

Er bestaat een grote verscheidenheid aan groepstrainingen en lezingen die zich baseren op het gedachtegoed van dr. A. van der Plaats (‘De wondere wereld van dementie’). Trainingen en lezingen spelen zich in belangrijke mate af op cognitief niveau. Dat is belangrijk, maar Konvida gaat een wezenlijke stap verder door de persoonlijke coachingstrajecten. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de individuele aandacht voor de verzorgende in zijn directe werkomgeving.

Groepstrainingen en lezingen vormen een noodzakelijke introductie (‘de voorzet’) maar het daaropvolgende persoonlijke coachingstraject zorgt ervoor dat het ‘kwartje valt’, dat het de verzorgende daadwerkelijk bereikt. De coach houdt de verzorgende persoonlijk een spiegel voor waardoor hij zich beter kan inleven in hoe een cliënt zich voelt en hoe hij de ‘wondere wereld’ om zich heen ervaart.

Door te bewerkstelligen dat de verzorgenden zich beter kunnen inleven ontstaat er daadwerkelijk contact, waardoor de cliënt zich begrepen en veiliger voelt.

Tijdens de coaching ontstaan door de praktische benadering regelmatig ‘aha-erlebnissen’ die direct een grotere motivatie en enthousiasme bij de verzorgende tot gevolg hebben. Niet alleen heeft dit positieve effecten op de individuele medewerker, zeker zo belangrijk is het effect op de samenwerking binnen het gehele team. Prettige onderlinge verhoudingen leiden tot een aangenamer werkklimaat. En dat op zich heeft ook weer zijn positieve weerslag op de cliënt. Tijdens de coachingstrajecten wordt actief gewerkt aan het optimaliseren van de onderlinge communicatie en het opheffen van eventuele belemmeringen en weerstanden.

Beter communiceren leidt tot beter samenwerken met als gevolg een veilige omgeving voor de cliënt. Dat is een absolute voorwaarde voor het opbouwen van vertrouwensrelaties.